The Lovett Circle Farm

Pivot 1

Pivot 2

Pivot 3

Pivot 4

Parcel ID – 0038 024
Alt Id – 6320
Acres – 56.5

 

Parcel ID – 0038 025
Alt Id – 6321
Acres – 196.1